Przejdź do treści

GC Adwokaci

Dobry Start: Komu przysługuje to świadczenie?

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak uzyskać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Pieniądze z programu Dobry Start -300 zł – przyznawane są raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Pieniądze z programu nie przysługują na dzieci uczęszczające do przedszkola i na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole. Program Dobry Start nie obejmuje szkół wyższych – w związku z tym pieniądze nie przysługują rodzicom studentów. 

Od 2019 roku wsparcie z programu przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Pieniądze z programu są zwolnione z opodatkowania. To oznacza, że rodzina otrzyma świadczenie w pełnej wysokości.

Dobry Start: Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie Dobry Start można składać od 1 lipca online przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS

Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie miasta/gminy lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada. 

Dobry Start: Kiedy rodzina otrzyma pieniądze?

Złożenie wniosku pieniądze z programu Dobry Start w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub w listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Wzór wniosku znajdziesz tutaj.