prawo karne

wyzysk

Wyzysk po nowemu

Zgodnie z treścią Tarczy Antykryzysowej 3.0 wyzysk uzyskał nową definicję. W niniejszym opracowaniu przyjrzymy się nowym typom wyzysku – żądaniem od konsumenta odsetek i pozaodsetkowych kosztów pożyczki w kwocie wyższej niż maksymalne.

jazda autem

Blokada alkoholowa

Blokada alkoholowa to rozwiązanie dla osób w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów ze względu na wcześniejszą jazdę pod wpływem alkoholu. Na jego wniosek sąd może bowiem ograniczyć zakaz prowadzenie pojazdów do tych pojazdów, które nie zostały wyposażone w blokadę alkoholową. W konsekwencji osoba taka będzie mogła zgodnie z prawem prowadzić auta wyposażone w blokadę.

aborcja

Aborcja – w jakich sytuacjach jest dopuszczalna?

W polskim porządku prawnym co do zasady aborcja jest zakazana za wyjątkiem kilku szczególnych sytuacji gdy może zastać dokonana legalnie. We wszystkich pozostałych przypadkach przerwanie ciąży u kobiety nawet za jej zgodą stanowi przestępstwo.  W jakich sytuacjach aborcja jest dopuszczalna? aborcja aborcja Art. 4a ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu… Czytaj dalej »Aborcja – w jakich sytuacjach jest dopuszczalna?

covid zakażenie

Nowe kary za narażenie na zakażenie

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, stanowiącą składową tzw. Tarczy Antykryzysowej zmieniono treść art. 161 kodeksu karnego poprzez podniesienie kar za przestępstwa narażenia na… Czytaj dalej »Nowe kary za narażenie na zakażenie

Stalking

Nowa definicja stalkingu

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, stanowiącą składową tzw. Tarczy Antykryzysowej zmieniono treść art. 190a kodeksu karnego poprzez zmianę definicji przestępstwa uporczywego nękania czyli… Czytaj dalej »Nowa definicja stalkingu