Przejdź do treści

GC Adwokaci

Blokada alkoholowa

Blokada alkoholowa to rozwiązanie dla osób w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów ze względu na wcześniejszą jazdę pod wpływem alkoholu. Na jego wniosek sąd może bowiem ograniczyć zakaz prowadzenie pojazdów do tych pojazdów, które nie zostały wyposażone w blokadę alkoholową. W konsekwencji osoba taka będzie mogła zgodnie z prawem prowadzić auta wyposażone w blokadę.  

Czym jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa to urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika auta, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Innymi słowy by uruchomić auto koniczne jest dmuchnięcie w urządzenie, które sprawdzi czy kierowca nie znajduje się pod wpływem alkoholu. Jeżeli urządzenie wykryje alkohol w wydychanym powietrzu nie pozwoli na uruchomienie pojazdu. Blokada jest montowana w pojeździe przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, którego koszt zamontowania blokady pokrywa skazany. Urządzenie musi być poddawane okresowym badaniom technicznym oraz corocznej kalibracji, aby wskazania pomiaru były dokładne.

Kiedy można zastosować blokadę alkoholową?

Blokada alkoholowa stanowi rozwiązanie dla osób wobec których orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów. By ubiegać się o ograniczenie zakazu prowadzenia pojazdów do tych pojazdów, które nie zostały wyposażone w blokadę alkoholową konieczne jest uprzednie wykonanie przynajmniej połowy okresu na jaki został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

W przypadku gdy orzeczony został dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów konieczne jest wykonanie przynajmniej 10 lat zakazu.

Ponadto osoba taka musi wykazać, że jej  postawa, właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Jak uzyskać możliwość prowadzenia auta z blokadą alkoholową?

By uzyskać możliwość prowadzenia auta z blokadą alkoholową przez osobę wobec które orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów konieczne jest złożenie przez taką osobie wniosku do sądu, który wydał wyrok wobec nietrzeźwego kierowcy w I instancji. W przypadku nieprzychylenia się sądu do wniosku wnioskodawcy przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia lub jego doręczenia.

W przypadku przychylenia się sądu do wniosku  w wydanym ponownie prawie jazdy znajdzie się adnotacja o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową. Skazany będzie musiał również we własnym zakresie zorganizować i pokryć koszt montażu blokady.