BLOG

maseczka

Obowiązek zakrywania ust i nosa – treść rozporządzenia

Od 16 kwietnia 2020 r. (czwartek) mają zacząć obowiązywać nowe regulacje wprowadzające obowiązek zakrywa ust i oczu. Poniżej przedstawiamy analizę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r, w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Treść rozporządzenia Czy tylko maseczka? Zgodnie z treścią projektu rozporządzenia od… Czytaj dalej »Obowiązek zakrywania ust i nosa – treść rozporządzenia

COVID-19 a wykonywanie zawodu lekarza

GC Adwokaci w ramach akcji Adwokaci lekarzom w walce z koronawirusem

Kancelaria GC Adwokaci przyłączyła się do akcji Adwokaci lekarzom w walce z koronawirusem. W czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 adwokaci uczestniczący w akcji będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom oraz innym pracownikom medycznym w sprawach związanych z ich sytuacją zawodową, prawami i obowiązkami. Dziennik Zachodni o akcji Nieodpłatna pomoc… Czytaj dalej »GC Adwokaci w ramach akcji Adwokaci lekarzom w walce z koronawirusem

Tarcza Antykryzysowa

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0: projekt ustawy

W dniu 31 marca 2020 r. wszedł w życie pakiet ustaw składający się na tzw. Tarczę Antykryzysową, która ma stanowić rozwiązanie dla polskiej gospodarki w dobie epidemii koronawirusa. W dniu 8 kwietnia 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2… Czytaj dalej »TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0: projekt ustawy

covid zakażenie

Nowe kary za narażenie na zakażenie

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, stanowiącą składową tzw. Tarczy Antykryzysowej zmieniono treść art. 161 kodeksu karnego poprzez podniesienie kar za przestępstwa narażenia na… Czytaj dalej »Nowe kary za narażenie na zakażenie

wydaj-wyrok.pl

Teraz Ty Bądź Sędzią!

Fundacja ProPublica stworzyła niezwykle ciekawy symulator rozpraw Teraz Ty Bądź Sędzią! pozwalający użytkownikowi wcielić się w sędziego w sprawach karnych, które naprawdę miały miejsce.  W toku rozprawy należy zebrać wszystkie dowody i na ich podstawie wydać wyrok. Po wydaniu przez siebie wyroku użytkownik usłyszy wyrok jaki został wydany przez profesjonalnego… Czytaj dalej »Teraz Ty Bądź Sędzią!

Tarcza Antykryzysowa

TARCZA ANTYKRYZYSOWA: nowa definicja sprawy pilnej

Przyjęty przez polski parlament pakiet ustaw zwany Tarczą Antykryzysową zmienia dotychczasowy katalog spraw pilnych. Sprawy te pomomo ograniczenia pracy sądów nadal są rozonawane a rozprawy w tych sprawach odbywają się na zwykłych zasadach.  Aktualnie sprawami pilnymi są sprawy:  w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania; w… Czytaj dalej »TARCZA ANTYKRYZYSOWA: nowa definicja sprawy pilnej

Tarcza Antykryzysowa

TARCZA ANTYKRYZYSOWA: zawieszenie biegu terminów

Przyjęty przez polski parlament pakiet ustaw zwany Tarczą Antykryzysową przewiduje, że w okresie zagrożenia epidemiologicznego lub w czasie stanu epidemii (tj. od 14 marca 2020 r.)  nie rozpoczyna się bieg terminów procesowych i sądowych a rozpoczęty bieg terminów ulega zawieszeniu na ten okres. W jakich sprawach bieg terminu ulega zawieszeniu?… Czytaj dalej »TARCZA ANTYKRYZYSOWA: zawieszenie biegu terminów

zwolnienie z ZUS

TARCZA ANTYKRYZYSOWA: wzór wniosku o świadczenie postojowe

Przyjęty przez polski parlament pakiet ustaw zwany Tarczą Antykryzysową wraz z jej rozszerzeniem tzw. Tarczą Antykryzysową 2.0  przewiduje różnorodne środki pomocy przedsiębiorcom w okresie epidemii. Jednym ze sposobów pomocy przedsiębiorcom jest świadczenie postojowe dla części osób samozatrudnionych oraz wykonujących umowy cywilnoprawne. Aby skorzystać ze świadczenia postojowego należy złożyć odpowiedni wniosek.… Czytaj dalej »TARCZA ANTYKRYZYSOWA: wzór wniosku o świadczenie postojowe

Stalking

Nowa definicja stalkingu

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, stanowiącą składową tzw. Tarczy Antykryzysowej zmieniono treść art. 190a kodeksu karnego poprzez zmianę definicji przestępstwa uporczywego nękania czyli… Czytaj dalej »Nowa definicja stalkingu

zwolnienie z ZUS

TARCZA ANTYKRYZYSOWA: wzór wniosku o zwolnienie z ZUS

Przyjęty przez polski parlament pakiet ustaw zwany Tarczą Antykryzysową przewiduje różnorodne środki pomocy przedsiębiorcom w okresie epidemii. Jednym ze sposobów pomocy przedsiębiorcom jest zwolnienie z płacenia składek do ZUS dla mikrofirm oraz części osób samozatrudnionych. Aby skorzystać ze zwolnienia przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek. Przedstawiamy oficjalne wzory wniosków o zwolnienie… Czytaj dalej »TARCZA ANTYKRYZYSOWA: wzór wniosku o zwolnienie z ZUS

Adwokat w każdym przypadku

Adwokat w każdym przypadku – kampania NRA

Naczelna Rada Adwokacka we współpracy z prof. Bralczykiem stworzyła kampanię informacyjną “Adwokat w każdym przypadku”. Czy prof. Bralczyk zna wszystkie przypadki, w których warto skorzystać z pomocy adwokata? Gdy piszesz testament Zanim weźmiesz kredyt Zanim kupisz nieruchomość Gdy podpisujesz umowę małżeńską Powrót

korespondencja

Zmiana kodeksu wyborczego. Jak głosować korespondencyjnie?

Zgodnie z projektem Tarczy Antykryzysowej przyjętym przez Sejm w nocy z 27 na 28 marca 2020 r. do kodeksu wyborczego wprowadzono głosowanie korespondencyjne w związku z epidemią koronawirusa i wyznaczonym na dzień 10 maja 2020 r. terminem wyborów prezydenckich. Jak głosować korespondencyjnie? Kto może głosować korespondencyjnie? Już obecnie kodeks wyborczy… Czytaj dalej »Zmiana kodeksu wyborczego. Jak głosować korespondencyjnie?

zwolnienie z ZUS

TARCZA ANTYKRYZYSOWA: zwolnienie z ZUS

Procedowany przez Sejm pakiet ustaw zwany Tarczą Antykryzysową przewiduje różnorodne środki pomocy przedsiębiorcom w okresie epidemii. Jednym ze sposobów pomocy przedsiębiorców jest zwolnienie z płacenia składek do ZUS za pracowników, a w niektórych przypadkach również za samych właścicieli firm.  Podstawa prawna Zwolnienie z opłacania składek na ZUS dla przedsiębiorców w… Czytaj dalej »TARCZA ANTYKRYZYSOWA: zwolnienie z ZUS

Zachowek – ochrona rodziny w przypadku pomięcia

Co to jest zachowek? Zachowek to ciekawa instytucja prawa spadkowego określająca uprawnienie, które ma na celu ochronę osób najbliższych dla spadkodawcy. Stanowi tym samym zapewnienie uprawnionym otrzymania określonej wartości ze spadku, bez względu na wolę spadkodawcy. W tym przypadku ważne są więzy pokrewieństwa, a nie wyłącznie bliskość w znaczeniu czysto… Czytaj dalej »Zachowek – ochrona rodziny w przypadku pomięcia

Tarcza Antykryzysowa

TARCZA ANTYKRYZYSOWA: projekt ustawy

W dniu 26 marca 2020 r. do Sejmu wpłynął pakiet ustaw składający się na tzw. Tarczę Antykryzysową, która ma stanowić rozwiązanie dla polskiej gospodarki w dobie epidemii koronawirusa. Poniżej przedstawiamy aktualne projekty ustaw wchodzących w skład pakietu Tarczy Antykryzysowej, która składa się z pakietu czterech ustaw – druków sejmowych nr… Czytaj dalej »TARCZA ANTYKRYZYSOWA: projekt ustawy

koronawirus

Wspieramy personel medyczny w czasie walki z epidemią koronawirusa

Kancelaria GC Adwokaci w ramach solidarności z personelem medycznym świadczy bezpłatną pomoc prawną dla personelu medycznego w czasie epidemii ekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni mogą zgłaszać nam wszelkie wątpliwości dotyczące swoich uprawnień i obowiązków, związanych z niesieniem pomocy, w trakcie trwającej epidemii. Pomoc udzielana będzie: telefonicznie (tel. +48 576 569 866),… Czytaj dalej »Wspieramy personel medyczny w czasie walki z epidemią koronawirusa